Velkommen til Sangundervisning.no

bw5
Bjørn Reidar Werner

På denne siden finner du litt informasjon om meg, min bakgrunn og hvilke områder jeg underviser i.

I over 20 år har jeg vært sangpedagog i Oslo. Jeg gir sangtimer og timer i stemmebruk.

Mitt spesialområde er pust generelt, og spesielt i forhold til sang og stemmebruk. Jeg er den eneste i Norge som underviser i Franksens åndedrettssystem.

Mitt opplegg passer for proffesjonelle og amatører, individuelle utøvere og medlemmer av forskjellige grupper, band og kor. Jeg underviser én elev om gangen.

Jeg tar imot elever fra ca. 12 års alder og oppover. Ingen øvre aldersgrense.

Har du problemer med anspenthet, heshet eller stamming kan jeg også være til hjelp for deg. Se nederst på siden.

Tilbudet gjelder også for dere i Akershus og andre områder i Oslos omegn som f.eks.: Asker, Bærum, Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog, Oppegård, Kolbotn, Ski og Moss.

Vi tilbyr

This part allows image icons to be added with text.

Sang

Vi tilbyr undervisning innenfor mange forskjellige musikk stilarter. Alle elever må gjennom grunnleggende puste- og stemmeøvelser for å trene opp stemmen.

Riktig pust

Alle som bruker stemmen vil ha nytte av å lære riktig pust. Tilrettelegging og opptrening av pusten vil også kunne hjelpe personer som lider av anspenthet.

Pust for blåsere

Musikere som spiller et blåseinstrument har behov for å trene opp pusten. Sirkelpust inngår ikke i undervisningen.

Stemmebruk

Hvis du bruker stemmen mye i forbindelse med jobb eller i fritiden er det viktig at du når fram med ditt budskap klart og tydelig. God diksjon er viktig. Variasjon av stemmeleie og dynamikk kan gjøre at du i større grad klarer å fange tilhørernes oppmerksomhet. Trening av stemme og pust vil gjøre det lettere å mestre stemmen i ulike situasjoner.

Stemmelidelser

Personer som snakker mye kan bli slitne i stemmen. De kan oppleve at stemmen blir hes, og noen ganger også føle ømhet og smerter i halsen. Det er viktig å komme i gang tidlig med grunnleggende trening av pusten og stemmen for å unngå en utvikling til mer alvorlige stemmelidelser som f.eks. stemmebåndsknuter. Pusteøvelser og stemmetrening kan også være til hjelp for personer som lider av anspenthet og stamming.

Tale for teater

Skuespillere og andre som står på en scene, må kunne snakke høyt og tydelig for å nå fram til dem som sitter lengst bak i lokalet. Tydelig diksjon gjør det lettere for publikum å få med seg teksten. Opptrening av pust og stemme er viktig for å unngå slitasje og skader.

Franksens åndedrettssystem

Franksens åndedrettssystem er navnet på en teori om åndedrettet utviklet av den danske operasanger Immanuell Franksen. Teorien ble utviklet i løpet av 1910 og 20 årene. Åndedrettssystemet omfatter også et sett med pusteøvelser. Øvelsene har som har som mål først å tilrettelegge pustens rytme(mønster), og deretter trene opp pusteorganene. Franksen mente at det mest hensiktsmessige var å trene opp pusten på kroppens egne premisser. Teorien og øvelsene tar derfor utgangspunkt i det ubevisste åndedrett.

Immanuell Franksen var sanger ved Den Kongelige Opera i København. Operaen hadde noen ganger oppsetninger med tilreisende sangere. Franksen la merke til at sangerne pustet veldig forskjellig. Noen sangere kunne han ikke se at pustet i det hele tatt. Andre hoppet nesten i været for å få pusten inn. På grunn av sine erfaringer med sangere på operaen i København ble han gradvis mer interessert i pust. Han begynte derfor å sette seg inn i hva forskjellige europeiske eksperter på dette området hadde skrevet, og studerte også i en periode yoga. Franksen ønsket å finne ut om det fantes en måte å puste på som ga en mer hensiktsmessig og effektiv måte å utnytte pusteorganene på i forhold til sang.

Franksen ble spesielt oppmerksom på sangere som tilhørte den italienske Bel Canto tradisjonen. Han så og hørte at sangere med bakgrunn i denne tradisjonen kunne holde lange, høye og sterke toner, og utføre teknisk krevende passasjer, uten at det så eller hørtes anstrengt ut. Han kunne heller ikke se eller høre at disse sangerne pustet. Derfor valgte han å ta utgangspunkt i denne tradisjonen da han skulle prøve å finne svar på sine spørsmål.

Immanuell Franksen brukte mer enn 20 år på å studere prinsippene for riktig sang og pust innenfor denne tradisjonen. Resultatet ble hans teori om pust som han kalte Franksens Åndedrettssystem. Denne teorien med de tilhørende åndedrettsøvelser skal være en konkretisering av prinsippene for riktig sang og pust innenfor den italienske Bel Canto tradisjonen.

Immanuell Franksen drev, sammen med sin kone, en musikkskole i København fram til sin død i 1972. Skolens navn var Musikkdramatisk skole/ Franksens’ Åndedrætsinstitut.

Min bakgrunn

Jeg har min musikkutdannelse fra Berklee College of Music, Boston, USA, fra Universitetet i Oslo og fra Norges musikkhøgskole. Jeg har bla. studert sang hos operasanger Richard Cassilly. Richard Cassilly er kjent for en rekke plateinnspillinger, og har sunget ved de mest kjente operascener i verden, bla. ved Metropolitan operaen i New York. Richard Cassilly var professor i sang ved Boston University frem til sin død i 1998.

Jeg har også studert sang hos sangpedagog Håkon A.M. Nilsen. Håkon A.M. Nilsen var elev av den danske operasanger Immanuel Franksen. Nilsen fikk sin diplom fra Musikkdramatisk Skole- Franksens Åndedrætsinstitut i København den 25.mai 1968. Han drev fram til 1995 sin egen musikkskole på Sinsen i Oslo der han underviste i sang, stemmebruk og pust. Håkon A.M. Nilsen har gjennom 27 års undervisning videreført og videreutviklet Franksens teori om pust og sang (se Franksens Åndedretssystem).

Våren 1993 begynte jeg et samarbeid med Håkon A.M. Nilsen, og overtok gradvis Nilsens musikkskole. Jeg bruker Franksens åndedretsøvelser i min undervisning og på denne måten viderfører jeg Franksens og Nilsens teori innenfor pust, sang og stemmebruk.

Om undervisningen

Det gis undervisning i en time per uke(60 min.). Det gis vanligvis bare individuell undervisning, en elev om gangen, ikke gruppeundervisning. I undervisningen benyttes det en del pusteøvelser og stemme-/ sangøvelser. Formålet med pusteøvelsene er å trene opp pusteorganene(nese, lunger, mellomgulv) slik at man får bedre kontroll over stemmen, og at stemmen brukes på en avslappet og uanstrengt måte. En åpen nese vil virke positivt inn på stemmens klang.


Formålet med stemme-/ sangøvelsene er å trene opp stemmen, men også å lære på et generelt grunnlag hvordan man skal takle problemer som ofte oppstår i sanger. Stemme-/ sangøvelsene består bla. av vokaløvelser, konsonantøvelser, og forskjellige typer skalaøvelser. Vokal- og konsonantøvelsene har til hensikt å trene opp elevens ferdighet i å uttale ordene i en tekst tydelig(god diksjon). Uttalen har også betydning for stemmens klang. Skalaøvelsene tar sikte på å utvide og utvikle stemmens register og styrke.
Etter at eleven har tilegnet seg en del grunnleggende ferdigheter gjennom øvelsene, vil eleven lettere kunne takle de mer sammensatte problemer som kan oppstå i sanger. Valg av sanger foregår i samråd med lærer.

 

Alle som synger eller bruker stemmen i en eller annen sammenheng vil kunne ha nytte av undervisningen. Undervisningen tar som sagt sikte på å utvikle den enkelte elevs ferdigheter i forhold til stemme og pust. Stemmen og pusten må trenes opp. Gjennom denne treningen er målet at eleven skal utvikle et nærmere forhold til sin egen stemme, slik at han eller hun vet hvordan stemmen skal brukes. Det er min påstand at uansett hva man skal bruke stemmen til, er det visse kunnskaper og ferdigheter i forhold til kroppsholdning, pust, diksjon, resonans osv. som må være på plass og utgjøre et solid grunnlag, for at man skal kunne gjøre det man ønsker å gjøre med stemmen på en overbevisende måte. Derfor vil min undervisning være verdifull for både opera-, lied-, og musikal sangere, og for vokalister innenfor forskjellige pop, rock og jazz relaterte musikk genre.


Lærere og andre som bruker stemmen mye, f. eks. personer som holder taler eller foredrag i forbindelse med sitt arbeid eller i fritiden, kan ha behov for å øve opp stemmen. Dette for å motvirke slitasje som kommer av at stemmen brukes mye i løpet av dagen, men også for bedre å presentere og nå fram med sitt budskap.


Personer med stemmelidelser som heshet, stamming, løpsk tale og liknende, kan i mange tilfeller få hjelp med sitt problem. Målet blir da både å trene opp stemmen ved hjelp av puste- og stemmeøvelser, og å bevisstgjøre vedkommende om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i språket, slik at problemene med stemmen blir mindre eller forsvinner helt.

 

Elever som ønsker undervisning hos meg trenger ikke være sangere på et høyt teknisk nivå. Det viktigste er at eleven er glad i å synge og å bruke stemmen.Elever som liker å synge syns også det er gøy å øve. Undervisningen er basert på at elevene øver en del på egen hånd hjemme. Anbefalt nedre aldersgrense er derfor ca. tolv år. Det finnes ingen øvre aldersgrense.


Det forventes at elevene har et visst nivå når det gjelder gehør og rytmefølelse. I de fleste tilfeller er ikke dette noe problem. Undervisningen kan også tilpasses den enkelte elev hvis det skulle være behov for oppfølging med gehør- og rytmetrening. Å kunne lese noter er en fordel, men ikke nødvendig for å følge undervisningen.


Det tar lang tid og krever regelmessig øving for å trene opp pusten og stemmen. For å få utbytte av mitt undervisningsopplegg anbefaler jeg alle elever å følge en sammenhengende undervisning i minst ett år.

Kontaktinformasjon

 

Kontoradresse:
Eikenga 17 (Haslevangen 47)
0579 Oslo


Mobil: 93 23 56 13
Mail: sangundervisning@hotmail.com

 

Transportalternativer:
T-bane: Linje 5, stoppested: Hasle eller Økern t-banestasjon.
6 minutters gange fra begge stasjonene.

 

Buss: buss nr. 21, stoppested: Hasle
           buss nr. 60, stoppested: Hasle
           buss nr. 23 og 24, stoppested: Haslelund (vestside Ringveien)


Parkeringsmulighet i nærheten.

Sangundervisning

Eikenga 17 / Haslevangen 47