93 23 56 13

Priser


Pris per måned: kr. 1600,-

Dette gir én undervisningstime(60 minutter) hver uke i én måned.
Betaling skjer forskuddsvis per måned.
        
Pris for én enkelt time: kr. 400,-. Det gis i utgangspunktet ikke separate timer.

 

 • Kontakt Oss

 • Post og besøksadresse:
  Eikenga 17 (Haslevangen 47)
  0579 Oslo

 • Telefon: 22 22 98 35
  Mobil: 93 23 56 13
  Mail:sangundervisning@hotmail.com