93 23 56 13

min bakgrunn


Jeg har min  musikkutdannelse fra Berklee College of Music, Boston, USA, fra Universitetet i Oslo og fra Norges musikkhøgskole. Jeg har bla. studert sang hos operasanger Richard Cassilly. Richard Cassilly er kjent for en rekke plateinnspillinger, og har sunget ved de mest kjente operascener i verden, bla. ved Metropolitan operaen i New York. Richard Cassilly var professor i sang ved Boston University frem til sin død i 1998.

Jeg har også studert sang hos sangpedagog Håkon A.M. Nilsen. Håkon A.M. Nilsen var elev av den danske operasanger Immanuel Franksen. Nilsen fikk sin diplom fra Musikkdramatisk Skole- Franksens Åndedrætsinstitut i København den 25.mai 1968. Han drev fram til 1995 sin egen musikkskole på Sinsen i Oslo der han underviste i sang, stemmebruk og pust. Håkon A.M. Nilsen har gjennom 27 års undervisning videreført og videreutviklet Franksens teori om pust og sang (se Franksens Åndedretssystem).


Våren 1993 begynte jeg et samarbeid med Håkon A.M. Nilsen, og overtok gradvis Nilsens musikkskole. Jeg bruker Franksens åndedretsøvelser i min undervisning og på denne måten viderfører jeg Franksens og Nilsens teori innenfor pust, sang og stemmebruk.

 

 

 • Kontakt Oss

 • Post og besøksadresse:
  Eikenga 17 (Haslevangen 47)
  0579 Oslo

 • Telefon: 22 22 98 35
  Mobil: 93 23 56 13
  Mail:sangundervisning@hotmail.com