93 23 56 13

Om undervisningen

 

Det gis undervisning i en time per uke(60 min.). Det gis vanligvis bare individuell undervisning, en elev om gangen, ikke gruppeundervisning. I undervisningen benyttes det en del pusteøvelser og stemme-/ sangøvelser. Formålet med pusteøvelsene er å trene opp pusteorganene(nese, lunger, mellomgulv) slik at man får bedre kontroll over stemmen, og at stemmen brukes på en avslappet og uanstrengt måte. En åpen nese vil virke positivt inn på stemmens klang.


Formålet med stemme-/ sangøvelsene er å trene opp stemmen, men også å lære på et generelt grunnlag hvordan man skal takle problemer som ofte oppstår i sanger. Stemme-/ sangøvelsene består bla. av vokaløvelser, konsonantøvelser, og forskjellige typer skalaøvelser. Vokal- og konsonantøvelsene har til hensikt å trene opp elevens ferdighet i å uttale ordene i en tekst tydelig(god diksjon). Uttalen har også betydning for stemmens klang. Skalaøvelsene tar sikte på å utvide og utvikle stemmens register og styrke.
Etter at eleven har tilegnet seg en del grunnleggende ferdigheter gjennom øvelsene, vil eleven lettere kunne takle de mer sammensatte problemer som kan oppstå i sanger. Valg av sanger foregår i samråd med lærer.

 

Alle som synger eller bruker stemmen i en eller annen sammenheng vil kunne ha nytte av undervisningen. Undervisningen tar som sagt sikte på å utvikle den enkelte elevs ferdigheter i forhold til stemme og pust. Stemmen og pusten må trenes opp. Gjennom denne treningen er målet at eleven skal utvikle et nærmere forhold til sin egen stemme, slik at han eller hun vet hvordan stemmen skal brukes. Det er min påstand at uansett hva man skal bruke stemmen til, er det visse kunnskaper og ferdigheter i forhold til kroppsholdning, pust, diksjon, resonans osv. som må være på plass og utgjøre et solid grunnlag, for at man skal kunne gjøre det man ønsker å gjøre med stemmen på en overbevisende måte. Derfor vil min undervisning være verdifull for både opera-, lied-, og musikal sangere, og for vokalister innenfor forskjellige pop, rock og jazz relaterte musikk genre.


Lærere og andre som bruker stemmen mye, f. eks. personer som holder taler eller foredrag i forbindelse med sitt arbeid eller i fritiden, kan ha behov for å øve opp stemmen. Dette for å motvirke slitasje som kommer av at stemmen brukes mye i løpet av dagen, men også for bedre å presentere og nå fram med sitt budskap.


Personer med stemmelidelser som heshet, stamming, løpsk tale og liknende, kan i mange tilfeller få hjelp med sitt problem. Målet blir da både å trene opp stemmen ved hjelp av puste- og stemmeøvelser, og å bevisstgjøre vedkommende om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i språket, slik at problemene med stemmen blir mindre eller forsvinner helt.

 

Elever som ønsker undervisning hos meg trenger ikke være sangere på et høyt teknisk nivå. Det viktigste er at eleven er glad i å synge og å bruke stemmen. Elever som liker å synge syns også det er gøy å øve. Undervisningen er basert på at elevene øver en del på egen hånd hjemme. Anbefalt nedre aldersgrense er derfor ca. tolv år. Det finnes ingen øvre aldersgrense.


Det forventes at elevene har et visst nivå når det gjelder gehør og rytmefølelse. I de fleste tilfeller er ikke dette noe problem. Undervisningen kan også tilpasses den enkelte elev hvis det skulle være behov for oppfølging med gehør- og rytmetrening. Å kunne lese noter er en fordel, men ikke nødvendig for å følge undervisningen.


Det tar lang tid og krever regelmessig øving for å trene opp pusten og stemmen. For å få utbytte av mitt undervisningsopplegg anbefaler jeg alle elever å følge en sammenhengende undervisning i minst ett år.

Oslo 04.07.2005, Bjørn Reidar Werner

 

 

 

 

 

 • Kontakt Oss

 • Post og besøksadresse:
  Eikenga 17 (Haslevangen 47)
  0579 Oslo

 • Telefon: 22 22 98 35
  Mobil: 93 23 56 13
  Mail:sangundervisning@hotmail.com