93 23 56 13

Stemmebruk

 

Hvis du bruker stemmen mye i forbindelse med jobb eller i fritiden er det viktig at du når fram med ditt budskap klart og tydelig. God diksjon er viktig. Variasjon av stemmeleie og dynamikk kan gjøre at du i større grad klarer å fange tilhørernes oppmerksomhet.
Trening av stemme og pust vil gjøre det lettere å mestre stemmen i ulike situasjoner.


Les mer:

Om undervisningen

 

Tilbake til forsiden

 • Kontakt Oss

 • Post og besøksadresse:
  Eikenga 17 (Haslevangen 47)
  0579 Oslo

 • Telefon: 22 22 98 35
  Mobil: 93 23 56 13
  Mail:sangundervisning@hotmail.com